Kertben, játszótéren, uszodában – Sport és mozgás óvodáskorban

mozgasA gyerekek elemi igénye a mozgás. Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek nem úgy mozognak, mint a felnőttek. Az óvodás lurkók kint szaladgálnak az udvaron, a játszótéren, vagy rosszabb esetben a lépcsőházban…
A gyerekek hihetetlen aktivitása nem betegség, rendellenesség vagy rosszaság, hanem szükségszerű normális fejlődési jelenség.

Flórián Rita, testnevelő tanácsait, amelyeket óvodás korú gyermekek szüleinek szánt, az alábbiakban olvashatjátok:

A gyerek nem a felnőtt kicsinyített mása

A gyermekeknek nem csak méretei mások, hanem testarányaik – (anyagcseréjük, légzésük, keringésük) – szabályozórendszerük is másként működnek, mint a felnőtteknek. A gyerekek testének a felülete relatíve nagyobb (1 kg-ra eső testfelszín), mint a felnőtteké, azaz hamarabb lehűlnek. A nagyobb hőveszteséget intenzívebb anyagcserével tudják ellensúlyozni, többször kell hát enniük, ezért a játszótérre mindig vigyünk magunkkal egy kis enni- és innivalót. Jóval többet kell a szabadban, lehetőleg tiszta levegőn tartózkodniuk, mozogniuk, így a keringési rendszerük is kielégítően tud fejlődni.

A gyerek és a mozgás

A mozgás fejleszti a gyermek állóképességét, a test koordinált mozgását, egyensúlyérzékét, izomrendszerét, keringési rendszerét és egész személyiségét. Véleményem szerint az óvodáskorúak sokat játsszanak, és lehetőleg ezt télen-nyáron is a szabad levegőn tegyék. A játékok során törekedjünk azonban arra, hogy legyenek szabályok, mert így lesznek azok számukra igazán érdekesek. A mozgást biztosító játékaink kialakítják gyermekszabálytudatát. Türelemre, kitartásra is nevelnek, hiszen mindegyiknek tudnia kell azt az időt, amikor pl. szerephez juthat egy-egy játékban. Szükséges olyan mozgásos játékok szervezése is, amely szűkebb térben, tornateremben ezdeményezhető.

Mozgás és testséma

Az óvodáskor elején (3-4 éves korban) a testséma fejlesztés fontos feladat. Összerendezett mozgáshoz a gyereknek jól kell ismernie a testét. A test minden mozgás kiindulási alapja. Azok az óvodások előnyben részesülnek, ahol az óvoda tornatermében tükrös falfelület is van, mert mozgás közben ellenőrizhetik saját magukat, és a tapasztalatom is az, hogy szívesen „nézegetik” önmagukat egy-egy mozdulatsor elvégzésekor. A testséma fejlesztése során a kisgyermekek a testrészek egymáshoz való viszonyáról, testrészek téri elhelyezkedéséről kapnak ismeretet. Ez már a térbeli tájékozódást készíti elő, ami elengedhetetlen a későbbiekben a csapatjátékoknál.

Edzés óvodáskorban?

Már kiscsoportban kezdhetünk végeztetni labdás gyakorlatokat a gyerekekkel, mert ezek a sportjátékok alapelemei. Nagyon szeretik gurítani, dobni, pattogtatni a labdát. Játékosan ugyan, de gyerekeinket kezdettől fogva edzenünk kell! A növekedés, érés nem megy végbe kellő dinamizmussal testedzés nélkül, gyerekeink nem válnak azzá biológiailag, akik genetikus adottságaik alapján lennének. A biológiai hatásokkal legalábbis egyenrangú fontosságúak a testedzés személyiségformáló pedagógiai – pszichikai effektusai. Az edzéseknek azonban határt kell szabni, mert a túlerőltetés igen ártalmas.

Aktív sportéletet és a vele járó szakszerű edzést serdülőkorban elég elkezdeni, kivételt jelent a torna vagy az úszás.
Háromgyerekes anyuka révén igyekszem az intézményi foglalkozásokon túl én is biztosítani a napi mozgást délutánonként a gyerekeimnek. Heti 2-3 alkalommal szervezett formában a ”nagyoknak” (6-7 éves fiúk), 1 alkalommal a „picinek” (3 éves lány). A hét többi délutánján játszótéren vagy a kertben vagyunk, biciklizünk, labdázunk. Saját gyerekeim a mozgásfejlesztést tornával kezdték, majd ezt az úszás követte. Mostanra a két nagyobb fiam biztosan úszik. A délutáni sportfoglalkozásokon a bemelegítő gimnasztikát és a labdás előkészítő gyakorlatokat is pontosan végre tudják hajtani. Kislányom ritmikus gimnasztika előkészítő foglalkozásra jár, de testvérei úszás óráinak végén a játéknak már aktív résztvevője a vízben. Mindenkinek azt ajánlom a nyárra, hogy szerettesse meg a vizet gyermekével, sokat biciklizzenek – túrázzanak együtt. Ha sporttáborba szeretnék beíratni gyermeküket, olyat válasszanak, ahol nemcsak egy konkrét, hanem minél több sportággal (természetesen játékos formában) ismertetik meg a gyermeküket.

 

Forrás: lurkovilag.hu